Mobil teknolojiler, günümüzde ağırlıklı olarak yanımızda taşıdığımız elektronik cihazları betimlemek için kullanılan bir kavramdır. Oysa kol saati ve güneş gözlüğü de çeşitli gelişmeler sonucunda insanların belirli ihtiyaçlarını karşılayan ve yanlarında taşınabilen teknolojilerdir. Bu durumda web yayıncılığı kapsamında değerlendirilebilecek olan mobil teknolojilerin tanımlanması gerekmektedir
ve bunu gerçekleştirebilmek için önce mobil kavramının, bu teknolojileri betimlediği çerçevede tanımlanması gerekir.

Mobil Kavramı

Mobil teknolojiler denildiğinde çoğu kişinin aklına öncelikle cep telefonu gelmektedir. Nitekim mobil kavramı, aslında çok daha geniş bir yelpazeyi nitelemektedir. Kelime olarak İngilizcedeki “mobile” kavramı, aslında hareket edebilen her şeyi nitelese de günümüzdeki kullanımı itibariyle teknoloji kapsamında daha belirgin bir tanımlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Geniş bir anlamda kullanıldığında buzdolapları da bir yerden başka bir yere taşınabildiğinden mobil teknolojiler olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle kavram olarak “mobil” ile “taşınabilir” arasındaki ayrıma dikkat -edilmesi gerekmektedir. Mobil kavramı, teknoloji alanında kişisel teknolojileri nitelemeden önce İngilizcede “portable”, yani “taşınabilir” kavramı kullanılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, “portable” terimi ile anlatılmak istenen taşınabilirlik, bir kamyon yardımıyla taşınabileni değil, bir kişinin kendi elleriyle kendi üzerinde taşıyabileceklerini anlatmaktadır. Bu nedenle de ilk ortaya çıktıklarında bugün “cep telefonu” olarak bilinen cihazlar “portable telephone” yani “taşınabilir telefon” olarak ifade edilmiştir. Bu terimler ile ifade edilen taşınabilirlik ise zaman içerisinde “mobil” ifadesinin kullanımının yaygınlaşması ile değişmiştir. Günümüzde de “mobil teknoloji”, bireylerin kendi kişileri üzerinde taşıyabildiklerini nitelemek için kullanılan bir kavram haline gelmiştir.

 

Yazar: Dr. Onur Yumurtacı

Kaynak: Web Yayıncılığı Araçları, Web Yayıncılığı ve Mobil Teknolojiler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.199

Bir Cevap Yazın