Giriş: Matbaanın yaygın kullanımı ile birlikte bilginin yayılma hızında gö-rülen artış teknolojinin gelişimine paralel olarak ilerlemiş ve 21. yüzyılda dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Günümüzde neredeyse her çocuk dijital teknolojilerin çepe-çevre sardığı bir dünyaya doğmakta ve okuma yazma dahi öğrenmeden önce teknolojiyle tanışmaktadır (Çubukçu & Bayzan, 2013, s. 156). Bahsi geçen teknolojiler içerisinde ilk akla gelenler ise internet ile mobil teknolo-jilerdir. Özellikle internet teknolojileriyle birlikte günlük hayatımızda yer eden ve bireylerin ihtiyaçlarına yanıt veren, kolaylık sağlayan, çok sayıda Web sayfası ve Web aracı bulunmaktadır (Hamutoğlu, Güngören, Kaya Uyanık, & Gür Erdoğan, 2017, s. 410). Her geçen gün değişen, artan bilgi miktarıyla daha da karmaşık hale gelen dünyada etkin bir rol almak için yeni çağın gerektirdiği becerilere sahip olmamız artık bir gereklilik haline gelmiştir (Destebaşı, 2016, s. 899). Son yirmi yılda dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim, alan yazı-na da yansımış ve okuryazarlıklara ilişkin, bilgi iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, İnternet/Web okuryazarlığı, multi-medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi bir dizi terim üretilmiştir (NG, 2012, s. 1066). Bu yeni okuryazarlıkların başında gelenlerden biri ise dijital okuryazarlıktır.

Kitap bölümünün tamamını okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın