Özet: Öğretim alanında kullanılan metodolojilerin çağımızın vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen teknolojinin hızına paralel gelişimi ile birlikte tek yönlü iletişim süreci olan Web 1.0 yerine, içeriğin değiştirilebildiği, geliştirilebildiği Web 2.0 kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve bu sosyal ağların kullanımı özellikle genç kullanıcılar arasında hızla artış göstermeye başlamıştır. Web 2.0 uygulamaları her türlü bilgiyi ve öğretim içeriğini kolay ve hızlı ulaşılabilir bir platforma taşıyabilmektedir. Yapılan çalışma ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2013–2014 eğitim-öğretim yılı bahar II. yarıyılında, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda tüm programlarda 1. ve 2. sınıf okumakta olan 1140 öğrenci alınmıştır. Bu ana kütleden ulaşılabilen 651 kişilik bir örneklem % 57 oluşturulmuş ve araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Çalışmada Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat’ın “Sosyal Medya Kullanım Bilgileri Detaylandırılarak Hangi Sosyal Ağları Kullandıkları” ve Kullanım alışkanlıklarını” saptanmaya yönelik anket çalışmaları ile Onyebuchi tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen “Sosyal Medyanın Öğrenim ve Öğretim Süreçlerine Etkisini Belirleme” amaçlı hazırlanan anket referans alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojilerinden internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını, sosyal medya bilgi düzeylerinin saptanmasına ve üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanımının etkililiği ve faydalanabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır.

 

Abstract: Instead of Web 1.0 , which is one-way communication process of the methodologies used in teaching together with the pace of technology, which has become an indispensable passion of our age including the parallel development , Web 2.0, the content of which can be changed and developed, has been used . Today, many social networking sites have emerged , and the use of these social Networks, especially among younger users, have began to increase rapidly .The Web 2.0 applications are able to carry all kinds of information and training content to an easily and quickly accessible platform. The use of Web 2.0 technology field is rapidly expanding each passing day. In the light of studies carried out, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Vocational School of Social Sciences have registered 1140 students majoring in the 1st and 2nd grades of all programs in 2013-2014 academic year spring II. semester. A sample of 651 persons 57% from this main mass accessed has been formed and provided their participations in the research. In this study, by being detailed Beril Akıncı Vural and Mikail Bat’s “Social Media Usage Information, a survey study to be determined what Social Networks they use and their usage habits and also, a survey purposed Specifying the” Effects of the Social Media to Learning and Teaching Process ” carried out by Onyebuchi in 2009 has been taken as reference . Through information and communication Technologies, their internet and social media usage habits , determination of their social media level of knowledge and determination of the effectiveness and credibility of the use of social media in their educational processes at university-level of the students involved in the study have been intended.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın