Özet: Günümüzde, tek yönlü iletişimin olduğu Web 1.0 yerine, içeriğindeğiştirilebildiği Web 2.0 kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişim günlük hayatımızı etkilediği kadar açık ve uzaktan öğrenme (AUÖ) sistemlerini de etkilemiştir. Bu değişim sürecinde, akıllı sistemlerin ve yapay zekanın olacağı Web 3.0 ise bir sonraki durak olacaktır. Web 2.0 formal öğrenme sürecinde kullanılmaktadır, peki informal ve nonformal öğretim sistemlerinde mevcut durum nedir? Web 2.0 ve sosyal ağlar AUÖ’de ne gibi etkiler yaratmıştır?

Abstract: In today’sworld,we began to use Web 2.0, in which we can change the content,instead of Web 1.0 in which oneway communication is fundamental. This changinginfluencedopen and distance learning systems(ODL) as well as ourdailylives. In this mutation process, Web 3.0, which will havesmartsystems andartificialintelligence,is going to be nextstation. Web 2.0 is used in formal learning systems, ifthat is so, what is the current situationin informal and non-formal learning systems? What kind of effectsdidsocial networks and Web 2.0created on ODL.

 

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın