Özet: Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların hayatlarının gitgide dijitalleşmesini sağlamıştır. İnsanlar teknolojiyle beraber hareket etmeye çalışmakta ve hayatlarını buna göre düzenlemektedirler. Dijital öykü anlatımı da dijitalleşen dünya içerisinde insanların hikayelerinin iletilmesinde bir araç konumundadır ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmaktadır. Bu çalışmada dijital öykü anlatımı detaylı bir şekilde ifade edilmeye, eğitimde dijital öykü anlatımı ve Web 2.0 hikaye anlatımı anlatılmaya çalışılmıştır.

Abstract: In these days, developments in communication technologies have incrementally had people life’s digitalized. People try to act with digital technologies and organize their life accaording to this. In this digitalized world, digital storytelling also is a tool in submitting peoples’stories and utilizes all technologic facilities. In this study, digital storytelling is tried to be expressed in detail and digital storytelling in education and Web 2.0 storytelling to be told.

 

Makalenin tamamını okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın