Web 2.0 ilk olarak O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmıştır ve Mono internet olarak kullanılan web 1.0’ın yerini almıştır. Web 1.0 da bütün veri paylaşımları tek bir ana bilgisayardan diğer kullanıcılara ulaşırken, Web 2.0’da paylaşım bütün kullanıcılar arasında gerçekleşmektedir. Bu durum iletişim , veri paylaşımı, sosyal medya araçlarının gelişimine yol açmış ve Eğitim, Ekonomi, Bilim ve projelere küresel boyutlar kazandırmıştır ve bilgi üretiminin ve paylaşımının hızlanmasına yardımcı olmuştur.

Not in Words tarafından yapılmış videoyu izleyiniz.

Daha geniş bir biçimde Web 2.0, kullanıcılarında içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır (McLoughlin & Lee, 2007 )

Web 2.0 araçlarının olumlu ve olumsuz özellikleri

Web 1.0’n tek yönlü iletişimimin açıkları, Web 2.0’ın ortaya çıkması ile kapatıldı ve iki yönlü iletişim dönemine geçilmiş oldu. Web 2.0 temel olarak kullanıcı tasarımı merkezlidir ve daha çok interaktif, işbirlikçi iletişim ve bilgi paylaşımı ile ilgilidir.

Web 2.0 araçları toplumdaki tüm bireylere bilgi paylaşımının yanı sıra, düşüncelerini, felsefelerini, sevdiği veya sevmediği şeyleri ifade etmesine, ilgi alan konuları konusunda yorumlar yapmasına etik kuralları doğrultusunda bir özgürlük alanı oluşturur.

Web 2.0 Tabanlı web siteleri ve blogları aşağıda belirtilen özelliklere sahiptirler.

 • Bilgi araştırma: Arama motorları sayesinde uygun kelime veya doğru bir soru ile arama yaptığımız konu hakkında birçok bilgiye ulaşabiliriz.
 • Linkler Tek yönlü ve iki yönlü link paylaşımı yaparak proje aktivitelerinizi hedef kitlenize daha kolay ulaştırabilirsiniz.
 • Yazarlık ve yazma : Kendi içeriklerinizi oluşturma yayınlama , belirli blog ve sitelere yükleme. Video sunuları, online bültenleri, makaleler bu özelliği kapsamaktadır.
 • Etiketlemeler: Genel olarak bir anahtar kelime ile bütün içeriğin özetlenmesi olarak açıklanabilir. Proje aktivite çıktılarınıza etiketler eklerseniz aramalarda daha kolay bulunabilirler.

Web 2. 0 araçları ile bir çok şey yapabilirsiniz. Bunlar ;

 • Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal ağları kullanabilirsiniz
 • Online içerik yazabilir ve paylaşabilirsiniz. Online anketler, quizler
 • Bloglara yazılar yazabilir yorumlar yapabilirsiniz.
 • Sunu ve farklı çalışmalarınızı paylaşabilirsiniz.
 • Hoşunuza giden blog ve web sitelerinin linklerini sonra kullanmak üzere sık kullanılan öğelere ekleyebilirsiniz. ( sosyal web imleri / İmleme )
 • RSS (Zengin Site Özeti) verilerini takip edebilirsiniz. RSS bir sitenin veya blogun günlük haber akışı veya yenilikleri hakkında bilgi veren sunuculardır. RSS’ler sayesinde güncellemeler, son haberler ve değişiklikler size aninda iletilir.
 • Online oyun sağlayıcıları ile gerek eğitimsel gerekse eğlenmek için oyunlar oynayabilir ve kendi oyununuzu kendiniz oluşturabilir veya öğrencilerinize yaptırabilirsiniz.


goodWeb 2.0 Araçlarının Olumlu Yönleri

Sadece web araçlarını kullanarak çok kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturmak mümkün değildir. Web araçları diğer öğrenme ve öğretme yöntemleri ile birlikte destekleyici, etkileşim ve işbirlikçi özelliklerinden yararlanılarak kullanılınca çok daha verimli sonuçlar alınabilir çünkü 2.0 web araçları;

 • Etkileşim, işbirliği ve iletişimi sağlar.
 • Bilgi ve içerik oluşturmayı mümkün kılar
 • Kullanımları hem kolay hem de esnektir.
 • Öğrencilerin hem bilgisayarda klavye kullanarak yazı yazma hem de öğrenme süreçlerinde teknoloji becerilerini geliştirmeyi mümkün kılar .
 • Öğrencilerin işbirlikçi çalışmalarını sağlayan yeni yöntemler sağlanır.
 • Öğretmen – Öğrenci, Öğrenci – Öğrenci arasındaki mesafeyi azaltır çünkü okul dışında da online çalışma imkânı sağlar. Öğrenci hem arkadaşlarından hem de öğretmeninden okul saatleri dışında yardım alabilir buda daha iyi sürekli bir işbirliği sağlar.
 • Öğrenimi geleneksel ( Öğretmen, ders kitabı, öğrenci, 4 duvar ) kalıpların dışına çıkarır.
 • Öğretmen rehber, öğrenci ise kendi öğrenme sürecini ve şeklini oluşturan ve karar veren kişi konumundadır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Öğretmen konusunun içeriğini ve standartlarını ve hedeflerini verir ve öğrenciye kaynaklar sunar. Öğrenci bu standartlar ve hedefler doğrultusunda bireysel veya grup olarak konuyu nasıl ve hangi metot ile öğreneceğine kendisi ve grubu ile karar verir.
 • Web araçları öğrenciler için öğrenmeyi daha anlamlı hale getirir ve öğrenciler daha motive olmuş bir şekilde öğrenme sürecinin bir parçası olurlar ve farklılaştırılmış öğrenme yöntemleri geliştirirler.

badWeb 2.0 Araçlarının Olumsuz Yönleri

Web 2.0 araçlarının pek çok yararlarının yanı sıra öğrenciler için birtakım negatif yönleri de olabilir. Bunları üç bolümde açıklayabiliriz.

 • Web araçları ile yapılan işbirlikçi çalışmalar bütün çalışma grubu öğrencilerine ya da bütün sınıfa açık olduğu için öğrenciler çalışma konusunda tedirgin ve isteksiz olabilirler. Çünkü yapılabilecek hataların tüm sınıf tarafından görülebilecektir. .
 • Çalışma esnasına meydana gelen teknik sorunlar veya kullanılan bütün bilgisayarların aynı özelliklere sahip olmaması çalışma verimliliğini azaltır yada engeller. Bazı gruplar aktif calışyor iken diğer gruplar bir şey yapmadan beklemek durumunda kalabilir ve buda öğrenme motivasyonunu azaltabilir.
 • Web 2.0 Araçlarının kullanımları kolaydır fakat öğrenmek zaman alır. Derste veya proje etkinlikleri esnasında zaman yönetimi açısından problem oluşturabilir.

 Açıklık + Teknik ve Sistem Problemleri + Zaman Yetersizliği = 🙁

ikon

Kaynakça

Durmuş, A.  (2015).  Web 2.0 Araçları ve Eğitsel Uygulamalar. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları. (s. 525 – 536) TOJET – Sakarya Üniversitesi [Çevrim içi erişim: http://www.tojet.net/e-book/eto.pdf]

Bir Cevap Yazın